Kennemerland.net   Achtergrond informatie en handige links

Geraadpleegd boek                        

Klimaat

Het nieuwe verhaal

Charles Eisenstein

387 Blz., ISBN 978 90 766 8148 1     
Uitgeverij Juwelenschip, 2020     


Eisenstein draait het script over klimaatverandering om en pleit voor een ingrijpende heroverweging van de tactieken en doelen die we hanteren om een ecologische ramp te voorkomen.

Op basis van veel wetenschappelijk onderzoek en diepgaande inzichten legt Charles Eisenstein uit hoe de kwantificering van de natuurlijke wereld ertoe heeft geleid dat we geen samenhangende visie meer hebben op de natuur als geheel en onze plek daarin. Daarvoor zullen we onze gerichtheid op CO2-emissies en andere meetbare factoren moeten loslaten en een werkelijk inclusieve visie ontwikkelen waarin rivieren, bossen en dieren ons heilig zijn.

Door ons niet langer te fixeren op een dreigende catastrofe ontstaat ruimte om betekenisvolle emotionele en psychologische verbindingen aan te gaan, zodat we echt voor de aarde kunnen zorgen. Het klimaatdebat dient te worden ontdaan van oorlogsretoriek en -mentaliteit. Alleen dan kunnen we grotere verbanden gaan zien en begrijpen hoe alles van maatschappelijke hervormingen tot het redden van walvissen kan bijdragen aan onze ecologische gezondheid. Als we onze reactieve houding laten varen kan er ruimte komen om vanuit toewijding een bijdrage te leveren aan de betere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is.

Charles Eisenstein studeerde filosofie en wiskunde aan de Yale University. Met zijn boek The Ascent of Humanity vestigde hij zijn reputatie als woordvoerder van een eigentijdse tegenbeweging waarbij activisme en spiritualiteit in elkaars verlengde liggen. In de boeken Een betere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is en Naar een economie van verbinding werkt hij zijn ideeën verder uit in een visie op de samenleving van de toekomst en geeft hij aan hoe ieder van ons op zijn of haar eigen wijze kan bijdragen aan een betere wereld.
Website: www.charleseisenstein.org


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Zie ook: www.maatschapwij.nu


Terug