Kennemerland.net   Achtergrond informatie en handige links

Informatie

Informatie

over Kennemerland.net


Je vindt hier een verzameling links naar informatieve websites en artikeltjes die bepaalde onderwerpen dieper uitwerken.

Deze website is sinds 14 September 2022 online.

De auteur/s op Kennemerland.net zijn onafhankelijk en hebben geen financiële bindingen met enige soort industrie, met universiteiten of andere producenten danwel instellingen die onderzoek doen naar produkten van de betreffende industrie.
De reclame bannertjes en links naar andere website's zijn hier gratis geplaatst zonder medeweten van de betreffende website's. De bannertjes en links zijn hier gratis geplaatst omdat het website's zijn die ik van harte kan aanbevelen.

Ik ben Martin Roek en ik ben sinds september 2011 gediplomeerd verpleegkundige en werk sinds augustus 2012 als verpleegkundige in de thuiszorg, waar ik cliënten help met allerdaagse handelingen (wassen, aankleden), toedienen van medicatie (pillen, injecties), wondzorg, stomazorg en ook paliatieve zorg. Martin Roek is een pseudoniem in verband met privacy.
Copyright
Er zit een beperkt copyright op de hier gepubliceerde teksten, je mag de inhoud overnemen volgens de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie.

Dit betekent in het kort dat je de teksten en afbeeldingen mag kopieëren, veranderen, aanpassen en verspreiden voor eigen gebruik.
Dit geld uitsluitend voor die teksten en afbeelding waarvan duidelijk is dat deze afkomstig zijn van de betreffende auteur, voor alle andere afbeeldingen en teksten dient u zich tot de betreffende rechtshebbenden te richten.

De enige voorwaarde die eraan verbonden is, is dat het uiteindelijke product een vergelijkbare Copyright licencie heeft als het orginele werk en dat je verwijst naar het orginele werk. Je kan de meer uitgebreide condities nalezen op de Creative Commons website: Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie