Kennemerland.net   Achtergrond informatie en handige links

Vaccinaties

Geschiedenis en werkzaamheid


Het principe van vaccineren komen we al tegen in India en China gedurende de zeventiende eeuw. Gezonde mensen werden toen beschermd tegen de pokken, door hen de fijn vermalen korstresten van de pokken te geven van mensen die wel ziek waren geworden. Dit had als resultaat dat de gevaccineerde mensen minder ernstig ziek werden, zodat de sterfkans flink verminderde.
Rond het begin van de achttiende eeuw werd de methode ook in Europa geintroduceerd waarna tegen het einde van de achttiende eeuw Edward Jenner een verbeterde versie ontdekte. Het was Edward Jenner opgevallen dat melkmeisjes nooit de pokken leken te krijgen, mogelijk omdat ze tijdens het melken regelmatig in aanraking kwamen met de veel mildere koeienpokken variant. Edward Jenner's ontdekking om je tegen de vaak dodelijke pokken te beschermen door jezelf bloot te stellen aan de veel mildere koeienpokken bleek vele mensenlevens te sparen!
Een heel klein deel van de mensen kreeg echter last van ernstige bijwerkingen ten gevolge van deze vaccinatie, waaronder hersenontsteking. Deze nadelen vielen echter in het niet bij de voordelen; na tweehonderd jaar waren de pokken in 1980 praktisch geheel verdwenen door ingrijpen van de mens! Een revolutionaire doorbraak in de medische geschiedenis!
 (Bronnen: Dettmer Blz.282-284Rozendaal Blz.16-19Historiek.net Edward JennerHistoriek.net verzetisGeschiedenis.nlNature.com MilestonesNature.com Edward Jenner  en Wikipedia)

Mazelen
De Mazelen wordt veroorzaakt door een besmettelijk RNA-virus dat zich verspreid door de lucht via hoesten, niezen en praten. Nadat iemand met het virus besmet is krijgt men na 7 à 14 dagen de eerste symptomen, doch men is vier dagen daarvoor al besmettelijk tot ongeveer vijf dagen nadat men huiduitslag krijgt. Er bestaat geen behandeling voor de ziekte, die meestal na een week weer verdwijnt. Vitamine A zou de sterftekans en de kans op blindheid met 50% verkleinen. De sterftekans is groter wanneer meerdere mensen die mazelen hebben bij elkaar wonen, zoals in grote gezinnen of in opvangkampen. Men wordt dan aan een grotere hoeveelheid virussen bloot­gesteld die zich zodoende sneller in het lichaam kunnen verspreiden, nog voordat men een immuumrespons heeft opgebouwd. Bij 10 tot 20% van de ziektegevallen treden complicaties op zoals een middenoorontsteking, longontsteking en soms een hersenontsteking waaraan men blijvende schade kan overhouden. Het mazelenvirus heeft ook een negatieve invloed op het immuumsysteem, men kan een deel van de eerder opgebouwde immumiteit tegen andere ziekten verliezen; men zag een afname van 11 tot zelfs 73% van de opgebouwde antilichamen! Het herstel van het immuum­systeem kan enkele maanden duren, soms zelfs enkele jaren. Iemand die de mazelen heeft gehad heeft hierdoor in de er op volgende 2 à 3 jaar een verhoogde kans te sterven ten gevolge van andere infecties.
Gelukkig zijn de Mazelen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw te voorkomen met een vaccin! Sinds de introductie van dit vaccin zien we een dramatische afname van het aantal mazelen gevallen en de complicaties ten gevolge van mazelen. Net als de vaccins tegen de pokken zijn de vaccins tegen de mazelen een geweldig succes waarmee de ziekte geheel van de aardbodem zou kunnen verdwijnen! Ik onderschrijf de aanbeveling van Peter Gøtsche (Blz.76) dan ook dat iedereen zich zou moeten vaccineren tegen Mazelen.
 (Bronnen: Dettmer Blz.280-281Gøtzsche Blz.23-25, 31-32, 72-73NemoKennislink.nlNTVG.nlPubmed  en Wikipedia)


Het Bof-Mazelen-Rodehond (BMR) vaccin en autisme
Het BMR-vaccin is een drie-in-één vaccin tegen de Bof, Mazelen en de Rodehond met levende, verzwakte virussen. Zoals bij alle medicijnen kunnen er bijwerkingen optreden, kinderen kunnen 5 tot 12 dagen na de vaccinatie hangerig worden, koorts en/of huiduitslag krijgen, wat meestal na 1 á 2 dagen alweer over is. In zeer zeldzame gevallen kunnen er ernstigere bijwerkingen optreden, zoals hoge koort en/of koorsstuipen bij 1 op de 5000/10.000 kinderen, andere bijwerkingen zijn nog zeldzamer. Het BMR vaccin wordt al sinds 1987 gegeven zodat er enige decennia aan gegevens rond het gebruik van dit vaccin verzameld is. Uit geen enkel wetenschappelijk onderzoek tot op heden blijkt dat er een verband is tussen het BMR vaccin en autisme. Dat het BMR-vaccin autisme zou veroorzaken kwam naar voren uit slechts één onderzoek van Andrew Wakefield. Dit onderzoek bleek echter frauduleus te zijn opgezet en Wakefield bleek tevens patenten te hebben genomen op alternatieve vaccinaties voor de BMR-vaccins. Daarnaast verzweeg Wakefield andere financiële belangen. Follow the Money. De fraude van Wakefield had tot gevolg dat hij in 2010 zijn artsenbevoegdheid kwijtraakte tot op heden (juli 2023). Wakefield maakte in 2016 de docu-film Vaxxed, waarin hij nogmaals het BMR-vaccin op de hak nam naar aanleiding van onderzoek van Dr. Thompson, wiens onderzoek centraal staat in de docu-film zonder dat Dr. Thompson dit wist. Uit het overigens goed uitgevoerde onderzoek van Dr.Thompson bleek echter helemaal geen relatie tussen het BMR-vaccin en autisme. Men heeft de resultaten van dit onderzoek dusdanig statistisch gemanipuleerd zodat men de vooropgezette mening dat het BMR-vaccin autisme zou veroorzaken kon onderbouwen. Peter Gøtzsche gaat in zijn boek "Vaccinaties" uitgebreidt in op de fraude van Wakefield en de film Vaxxed, ik kan dit boek zeer aanbevelen! Er is dus geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het BMR-vaccin autisme zou veroorzaken.  (Bronnen: Gøtzsche Blz.36-46, 53-55Rozendaal Blz.110-111Pubmed  en  Pubmed: onderzoek van ThompsonScientias.nlScientificFreedom.dk  en  Wikipedia over Vaxxed en Thompson)
Wanneer men naar een externe invloed zoekt die autisme zou kunnen veroorzaken opperen diverse auteurs om naar het antibiotica gebruik te kijken...
Martin Blaser schrijft dat darmbacteriën betrokken zijn bij de ontwikkeling van de hersenen in de eerste levensfases. Een netwerk van zenuwen in de wanden van je spijsverteringskanaal stuurt signalen naar de hersenen. De signaaluitwisseling tussen de darmen en de hersenen heeft invloed op de hersenontwikkeling. De neuronen van de zenuwen in je darmen staan weer continue in contact met de microben in je ingewanden. Antibiotica kan deze samenhang verstoren, waardoor wanneer men in de eerste levensjaren antibiotica krijgt dit invloed kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen. De enorme toename van het gebruik van antibiotica lijkt samen te gaan met een toename van autisme en obesitas.
 (Bronnen: Blaser Blz.235-237de Vrieze Blz.199-200GGZnieuws.nl  en  MedischDossier.org)
Een ander verband met de toename van autisme en ADHD zou de toename van de beeldschermtijd van (te) jonge kinderen kunnen zijn. Peuters die veel televisie keken of achter een tablet/smartphone zaten bleken minder goed tegen prikkels te kunnen óf gingen juist meer op zoek naar prikkels; ze ontwikkelden zich tot sensatiemijders of sensatiezoekers. De schermtijd bleek invloed te hebben op het vergroten van het risico op taalachterstand, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, slaapklachten en autisme. De toename van de tijd dat jonge kinderen achter een scherm doorbrengen kan de eventueel aanwezige ADHD en autisme verergeren.
 (Bronnen: Autisme.onlineJamanetwork.comScientias.nl  en  UniversiteitLeiden.nl)


De onbedoelde werking van vaccins
Zoals we hierboven al gelezen hebben valt het mazelen virus het immuumsysteem aan waardoor men de jaren nadat men de mazelen heeft gehad extra vatbaar is voor ziekten waarvoor men eerder al immumiteit had verworven. Het vaccin tegen de mazelen beschermt hierdoor niet alleen tegen de mazelen maar voorkomt ook vatbaarheid voor andere ziekten ten gevolge van mazelen. Dat is echter een logisch gevolg van de vaccinatie. Uit een 40-jarige studie van de Deense hoogleraar Peter Aaby bleek dat de mazelen vaccins met levende, verzwakte virussen veel beter leken te beschermen dan kan worden verklaart uit het voorkomen van mazelen alleen. Mazelen vaccins met dode, inactieve virusdeeltjes beschermden wel tegen mazelen, doch bleken de algehele sterfte aan ziekten te vergroten. Aaby ontdekte tevens dat het BCG tuberculose vaccin ook bescherming biedt tegen eczeem, astma en allergie. Het BCG-vaccin tegen tuberculose en het mazelenvaccin verlagen mogelijk ook de sterfte ten gevolge van een longontsteking en sepsis, terwijl het DKT-vaccin tegen difterie, kinkhoest en tetanus vermoedelijk de totale sterfte verdubbeld in lage-inkomenslanden. Het BCG-vaccin tegen tuberculose bevat levende verzwakte ziekteverwekkers, evenals het mazelen vaccin. Het DKT-vaccin bevat dode inactieve ziekteverwekkers (difertie, kinkhoest en tetanus wordt veroorzaakt door bacteriën). Uit de onderzoeksrestaten van Aaby kwam tevens naar voren dat de volgorde waarin men vaccins geeft belangrijk kan zijn, zo kan men een serie van vaccinaties het beste beginnen met een dood inactief vaccin en afsluiten met een levend verzwakt vaccin.
Levende verzwakte vaccins blijken het effectiefs bij het verlagen van de sterftecijfers, terwijl uitsluitend dode inactieve vaccins deze eerder lijken te verhogen. Het onderzoek van Aaby maakt duidelijk dat we niet alle vaccins op één hoop kunnen gooien; ieder vaccin dient appart onderzocht te worden, de combinatie van vaccins dient onderzocht te worden en de volgorde waarin vaccins gegeven worden dient onderzocht worden. Het onderzoek van de Deense hoogleraar Peter Aaby werdt door het gezaghebbende tijdschrift Nature uitgeroepen als een zeer belangrijke mijlpaal (de 13de) in het onderzoek naar vaccins!  (Bronnen: Gøtzsche Blz.14-15Rozendaal Blz.45-46, 69, 112Apotheek.nlFarmacotherapeutischkompas.nlNature.com researchNature.com MilestonesNature.com Peter AabyPubmed DTP vaccinScienceNews.dkScientificFreedom.dk  en  ScientificFreedom.dk - lezing van Peter AabyTED talk Christine Stabell BenntheLancet.com)


Griep vaccins
De griep is zeer besmettelijk, wanneer je met iemand praat die de griep heeft kan je al besmet worden. Wanneer je besmet bent met een griepvirus is de incubatietijd 1 tot 7 dagen alvorens men griepverschijnselen krijgt. Volwassenen zijn minstens 1 dag voordat ze symptomen krijgen al besmettelijk, kinderen kunnen 6 dagen voordat ze symptomen krijgen besmettelijk zijn.
Tussen mijlpaal 8 en 9 op Nature.com vinden we een vermelding van de eerste vaccins tegen de griep in 1945. De griep vaccins zijn op Nature.com geen mijlpaal in de geschiedenis van vaccins. Uit een studie van het Cochrane Inst. waarin men de resultaten van 50 studies naar de effectiviteit van griep vaccinaties had onderzocht bleek dat het griepvaccin weinig doet. Gezonde mensen zijn hooguit iets minder lang ziek, doch er is geen effect gevonden bij het voorkomen van complicaties, het voorkomen van sterfte of het voorkomen dat anderen met het virus besmet worden... Wanneer het griep-vaccin weinig overeen blijkt te komen met de heersende griep van dat moment, is er logi­scher­wijze geen werkzaamheid te constateren. In 2019 bleek de overeenkomst tussen het griepvaccin en de heersende griep echter groot te zijn, hoewel er minder mensen aan de griep stierven dan tijdens de griep epidemie van 2018, was de sterfte van de griep echter groter dan in het griepseizoen van 2010-2011 en 2011-2012, zodat we eigenlijk niet kunnen concluderen dat de griepvacinatie van 2019 nu enig effect heeft gehad.
In een artikel in het tijdschrift Nursing van November 2019 lezen we dat het griepvaccin gemiddeld 50% effectief is bij mensen onder de 65 jaar. Waaruit deze effectiviteit bestaat en hoe dat bij mensen boven de 65 jaar zit staat niet in dit artikel. Uit nader onderzoek bleek dat de effectiviteit eruit bestaat dat het vaccin de tijd dat men ziek is met ongeveer een halve dag verkort. Bij oudere mensen boven de 65 jaar heeft men een risicoverlaging voor het krijgen van de griep van 3,5% tot 6% kunnen vinden, doch men vondt geen effect betreffende eventuele complicaties, ziekenhuisopname's of sterfte.
De jaarlijkse griepvaccinatie's voorkomen dus bij alle leef­tijds­groe­pen geen complicaties, voorkomen geen ziekenhuisopnames en voorkomen geen sterfte ten gevolge van de griep. De griepvaccins hebben dus geen significante werking, zijn zinloos en geldverspilling.
 (Bronnen: Bijl Blz.83-84, 143-145Gøtzsche Blz.81, 104-110, 131-136Rozendaal Blz.55-57, 84BNNVara.nl  en  BNNVara.nlCochraneLibrary.comGeneesmiddelen BulletinGezondheid.beNIH.govTheLancet.comLibis.beNature.com MilestonesNursing RIVM.nl  en  Wikipedia)


Corona vaccins
Hierboven hebben we nu enkele zeer effectieve vaccins gezien (bijv. tegen mazelen) en een enkele totaal ineffectieve vaccins (tegen de griep). Tijdens de Mexicaanse Griep pandemie van 2009 werden er een nieuw soort experimentele vaccins met adjuvant op de bevolking uitgetest, deze adjuvants waren hiervoor nog nooit bij mensen gebruikt. Een adjuvant versterkt de immuum respons zodat je minder ziekteverwekkende deeltjes in de vaccins hoeft te doen. De Noord Amerikaanse FDA keurde in 2009 het Pandemrix vaccin af met dit experimentele adjuvant vanwege onvoldoende veilig­heids­gegevens, doch in Europa keurde de EMA datzelfde Pandemrix wel versneld goed. De Farmaceutische Industrie schotelde de werking zo goed mogelijk voor en ernstige bijwerkingen werden grotendeels achtergehouden, wat pas jaren later aan het licht kwam.
 (Bronnen: Bijl 2020 Blz.123-125Bijl 2021 Blz.46-47Bonneux Blz.185CDC.gov PandemrixGenees­mid­delen­Bulletin.nlNOS.nlMens-en-gezondheid.infonu.nl)

De corona pandemie van 2020-2021 bleek een goede gelegenheid om wederom experimentele vaccins versneld zonder dure langdurige (Fase3) onderzoeken goedgekeurd te krijgen. Nu ging het om experimentele mRNA-vaccins en vector-vaccins die nog nooit bij mensen gebruikt waren.
De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn mRNA vaccins en de vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn vector-vaccins. De vector-vaccins AstraZeneca en Janssen zijn gemaakt van een genetisch gemanipuleerd virus dat men aantreft bij Chimpansees. Verder werkt dit vaccin hetzelfde als het mRNA vaccin; het laat bepaalde eigen lichaamscellen een antigeen produceren via een in de lichaamscel ingebracht mRNA, zoals een virus dat ook doet, waarop het immuunsysteem reageert.
Bij een mRNA vaccin gebruikt men een vetbolletje met daarin een instructie die ervoor zorgt dat je eigen lichaamscellen spike-eiwitten gaan maken die hetzelfde zijn als van het Covid-19 virus, maar dan zonder het virus zelf, waarop je lichaam dan antistoffen gaat aanmaken.  (Zie: Rushworth Blz.122  en  RIVM.nl).
Deze vaccins zijn nog nooit eerder op mensen gebruikt en zijn daarom experimentele vaccins, bovendien lopen de Fase 3 onderzoeken voor de vaccins van Moderna en AstraZeneca tot in december 2022 en van BioNTech/Pfizer en Janssen nog tot in december 2023.
 (Bronnen: BMJ.comLinkedin.com Bronnen BioNTech/Pfizer: EMA.Europe.eu Comirnaty / PDF bij ELareb.nl,  Bronnen Moderna: EMA.Europe.eu Spikevax / PDF bij E  en  Lareb.nl,  Bronnen AstraZeneca: EMA.Europe.eu Vaxzevria / PDF bij ELareb.nl  en Janssen: EMA.Europe.eu Janssen / PDF bij ELareb.nl  en beidde:  Trombosestichting.nl).

Normaal gesproken duurt de ontwikkeling van een geheel nieuwe manier van vaccineren tien jaar, doch deze vaccins zijn binnen een jaar ontwikkeld en zeer versneld door de procedures heen gegaan. Vanwege de 'voorlopige goedkeuring' van het EMA zouden we het daarom geen experimentele vaccins meer mogen noemen, naar mijn idee zijn het echter nog helemaal geen vertrouwde, veilige vaccins waar alles van bekend is zodat ik dit nog steeds 'experimentele vaccins' blijf noemen. In het maanden durende onderzoek rond deze nieuwe vaccins, dat normaal enkele jaren vergt, zouden geen essentieële stappen overgeslagen zijn, doch dit valt dan weer niet te controleren omdat de onderzoeksgegevens pas worden vrijgegeven nadat de onderzoeken afgrond zijn...  (Zie ook: BMJ.comDoq.nlHPdeTijd.nlJanBHommel.nlNU.nl Rijksoverheid.nl).
Voordat de EMA haar voorlopige goedkeuring gaf waren deze vaccins duidelijk nog experimenteel, zo te zien is iedereen het daar wel over eens. Men zou voldoende onderzoeksgegevens hebben geleverd voor een voorlopige goedkeuring van de EMA, waardoor de vaccins niet meer experimenteel zouden zijn. Wanneer noem je een vaccin niet meer experimenteel? Doe je dat zoals iedereen dat hier doet bij de voorlopige goedkeuring van de EMA, of zoals ik dat geneigd ben te doen pas ná de definitieve goedkeuring van de EMA? Mijns inziens is de experimentele fase pas echt afgerond nadat alle onderzoeken afgesloten zijn en de vaccins definitief goedgekeurd zijn, ergens na december 2023.


Remdesivir
Het anti-virale middel Remdesivir werdt zowel door de Amerikaanse FDA en later ook door het Europese EMA goedgekeurd als medicijn bij Covid-19. Het Farmaceutische bedrijf Gilead verkocht voor 873 miljoen dollar Remdesivir aan de Verenigde Staten en voor 1,2 miljard dollar aan de Europese Unie. Doch al vrij snel bleek dat het middel niet werkzaam was bij Covid-19, het middel leidde eerder tot meer beademingen en ziekenhuisopnames.
Deze geschiedenis doet sterk denken aan een ander anti-viraal middel: Oseltamivir (Tamiflu®) dat massaal ingekocht werdt voor de Mexicaanse Griep in 2009. De enige werking van Oseltamivir (Tamiflu®) was dat men ongeveer een halve dag korter ziek was, het middel beschermde niet tegen complicaties en voorkwam geen ziekenhuisopname's.
Ook Remdesivir heeft geen aantoonbaar effect op het voorkomen van complicaties, het voorkomen of verkorten van de zieken­huis­opname of het voorkomen van sterfte. Remdesivir bleek niet werkzaam bij Covid-19, het verergerde de klachten eerder. Inmiddels raad de WHO gebruik van Remdesivir dan ook af.
 (Bronnen: Bijl Blz.49-50Gøtzsche Blz.108-110 / NL PDF Blz.12-14Rushworth Blz.92Cochrane.orgEMA.Europe.euFDA.govForbes.comHealthSense-uk.orgJamanetwork.comNEJM.comNU.nlTheLancet.com  en  WHO.int).


Bijwerkingen van de Corona vaccins
Ik las ergens dat corona vaccins veilig zouden zijn omdat er bij vaccins nooit ernstige gevolgen op de lange termijn geconstateerd zijn (die treden meestal binnen 4 à 6 weken op), doch dat betreft traditionele vaccins met inactieve danwel verzwakte levende virussen, er zijn helemaal nog geen ervaringen met mRNA vaccins en vector-vaccins zoals die nu gebruikt worden.
Gedurende verdere onderzoeken en ervaringen na het geven van deze vaccins zagen we bij de vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen dat er bloedstollings problemen kunnen optreden. Het AstraZeneca vaccin is inmiddels (mei 2024) wereldwijd van de markt gehaald vanwege de ernstige bijwerkingen en de toestemming van het EMA is ingetrokken.
 (Zie Bijl 2022 Blz.36-39EMA.Europe.euNOS.nlTheNationalNews.comTrombosestichting.nl).
De vaccins van Jansen en AstraZeneca kunnen ook een auto-immuun­ziekte veroorzaken; het Guillain-Barré syndroom  (Zie: Bijl 2022 Blz.36-39CDC.gov  &  Trouw.nl), dat ook een bijwerking was bij het vaccin tegen de Mexicaanse Griep. De vaccins van Pfizer en Moderna kunnen als bijwerking een onsteking van hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) geven  (Zie: Bijl 2022 Blz.36-39CBG-med.nlMedRxiv.org  &  Nursing.nl).
De vaccins kunnen de menstuatie verstoren en vaginale bloedingen veroorzaken  (Bronnen: CBG-meb.nlNOS.nlNyadagblader.se  &  RTLnieuws.nl).
Tevens zijn er ook meer dan 700 mensen gestorven ten gevolge van de Covid-19 vaccinatie  (Zie Lareb.nl Researchgate.netVolkskrant.nl).
Volgens enkele onderzoeken is het niet zozeer het Covid-19 virus dat veel schade aanbrengt aan de longen maar kunnen de spikes op het virus zelfstandig de betreffende longschade veroorzaken. En het zijn deze spikes die men bij het vector-vaccin op een onschuldig virus gezet heeft en ook het mRNA-vaccin bevat instructies waarmee eigen lichaamscellen deze spikes gaan aanmaken, zodat de vaccins zelfs schadelijk zouden kunnen zijn.  (Bronnen: AhaJournals.orgNature.com RACGP.orgSALK.edu  en  ScienceDirect.com).
Veel is ondanks het vele onderzoek nog onbekend, doch een studie gepubliceerd in september 2022 geeft aan dat de nadelige bijwerkingen van de mRNA vaccins groter zijn dan de voordelen van deze vaccins  (zie Bijl 2022 Blz.37-38ScienceDirect.com).
Volgens een Japans onderzoek zijn bij twintigers de risico's op sterfte ten gevolge van vaccinatie's 7 keer hoger dan sterfte ten gevolge van Covid-19! Men besloot dit onderzoek dan ook met de opmerking dat het vaccineren van kinderen bespottelijk is, niet doen!
 (Bron: npojip.org PDF blz.17-19 (41-43))
Hoe veilig de vaccins zijn en wat de werkelijke bijwerkingen zijn is voor mij grotendeels onduidelijk, zeker met de toestanden rond de Mexicaanse Griep vaccins in het achterhoofd, waarbij de vaccins beter gepresenteerd werden dan ze waren en enkele bijwerkingen achtergehouden en gebaga­tali­seerd werden en pas jaren later bekend werden  (Zie Bijl 2021 Blz.46-47, 252-253BMJ.com  en  NOS.nl).
Hierdoor heb ik enig wantrouwen naar vaccins die vanwege een pandemie met spoed versneld de procedures doorliepen. Bovendien heb ik zelf in april 2020 Covid-19 gehad, dus heeft een vaccinatie voor mij zowieso geen enkele meerwaarde, het enige wat een vaccin mij nog zou kunnen geven zijn de bijwerkingen...  (zie ook TheLancet.com)
(Meer over bijwerkingen: MayanneDemasi.comMedRxiv.org ScienceDirect.com  en  ScientificFreedom.dk / full.pdf)


Effectiviteit van de Corona vaccins
De nieuwe coronavirus variant bleek voor 90% overeen te komen met het Sars-CoV-1 virus uit 2003 en kreeg daarom de naam Sars-CoV-2. Toen deze nieuwe variant eenmaal geïdentificeerd was, kon men gaan onderzoeken hoe men dit virus het beste kon gaan bestrijden  (Zie: v.Doornum/v.Helvoort Blz.7-9, 69-70MaastrichtUniversity.nlMcMaster.caNewScientist.nlTheConversation.comWikipedia Sars-Cov-1  en  Sars-Cov-2).
Het aller effectiefst tegen een virus is de ziekte doormaken; je afweersysteem kent het virus dan zodat je jarenlang weerstand hebt tegen dit virus. Ik heb zelf begin april 2020 Covid-19 gehad wat ik ervaren heb als een milde griep, ik ben weer hersteld en heb nu een natuurlijke immumiteit tegen dit virus opgebouwd. Minstens 98% van de bevolking wordt niet ernstig ziek van dit Corona virus en zou dus op deze manier immumiteit kunnen krijgen.  (Bronnen: Gøtzsche Blz.121 / NL PDF Blz.23MedRxiv.orgOxford Academic  en YouTube).
Twee na best is een vaccin met een verzwakt levend virus. Wanneer je een verhoogd risico hebt op ernstige complicaties wanneer je ziek zou worden van het Covid-19 virus, kan vaccineren met een verzwakt levend virus dergelijke complicaties vaak voorkomen, zoals we dat gezien hebben bij de mazelen, tuberculose en polio. De volgorde waarin bepaalde vaccins gegeven worden is ook belangrijk voor het eindresultaat.
Zo kan men het beste als eerste een vaccin met een niet-actief 'dood' virus geven om daarna na verloop van tijd een tweede vaccin met een verzwakt levend virus te geven, zoals men dat bij vaccinaties tegen de mazelen doet. Sommige combinaties werken contra productief, zoals het gecombineerde vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest, dat in lage-inkomenslanden het sterftecijfer mogelijk verdubbelt.  (Zie: Gøtzsche Blz.14, 204-205  en  NIH.gov)
Difterie, tetanus en kinkhoest worden overigens niet door virussen maar door bacteriën veroorzaakt.
Vaccins met niet-actieve 'dode' virussen en/of bacteriën zijn het minst effectief en lijken mogelijk zelfs contra-productief, ze zouden opgevolgd moeten worden met een vaccinatie met verzwakte levende virussen en/of bacteriën  (Gøtzsche Blz.204-205).
In China en in India zijn er ook Covid-19 vaccins waarin men een inactief virus gebruikt  (Zie: Wikipedia), doch in België en Nederland worden alleen de mRNA vaccins van Pfeizer en Moderna gegeven en de vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen.

Hoewel er tot op heden nog geen effectieve vaccins zijn tegen luchtwegvirussen zoals influenza blijken we nu plots vaccins te hebben die een zeer hoge effectiviteit claimen. Op de website van het EMA lezen we dat het BioNTech/ Pfizer vaccin Comirnaty 95% effectief zou zijn  (EMA  Comirnaty). Het Spikevax van Moderna zou 90,9% tot 94,1% effectief zijn  (Zie EMA.Europa.eu - Spikevax).
Het Vaxzevria vaccin van AstraZeneca zou 59,9% tot 60% effectief zijn  (EMA  Vaxzevria) en het vaccin van Janssen zou voor 67% effectief zijn  (EMA  Janssen).
Met effectiviteit wordt hier bedoeld het voorkomen van Covid-19 ziekteverschijnselen, bij alle vaccins meld het EMA dat het onbekend is of men na vaccinatie het virus aan anderen zou kunnen overdragen.
Bij de onderzoeken naar de effectiviteit van de vaccins keek men voornamelijk of hiermee symptomen als koorts, hoesten en griepachtige verschijnselen voorkomen konden worden; symptomen die bij meer dan 98% van de gezonde mensen vanzelf weer zouden overgaan ook zonder vaccin. In het onderzoek was niet gekeken of de vaccinatie's complicaties voorkwamen waardoor men in het ziekenhuis opgenomen moest worden of sterfte voorkwamen (!).
Uit de vage onderzoeks doelstellingen bleek niet of deze vaccins een goede bescherming bieden tegen ernstige Covid-19 klachten, ziekenhuisopnames en sterfte. De effectieve percentage's van hierboven zijn dus niet gebaseerd op het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfte maar op het voorkomen van Covid achtige symptomen en de effectiviteit zal dus wat dat betreft een stuk lager liggen dan de hierboven genoemde percentages.
 (Bronnen: Bijl Blz.53-55Gøtzsche Blz.111-112, 119-121 / NL PDF Blz.14-15, 21-23Rushworth Blz.127-128).
Wanneer een effectiviteit van meer dan 90% te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo.
Wanneer je bijvoorbeeld 1000 mensen vaccineert en 1000 mensen in de placebo controle groep hebt, en er worden in de controle groep 10 mensen ziek en in de gevaccineerde groep 1, dan zijn 1% van de mensen in de controle groep ziek geworden tegenover 0,1% van de mensen uit de gevaccieerde groep. Het verschil tussen deze twee groepen wordt de Absolute Risico Reductie genoemd (ARR); hoe effectief is vaccineren ten opzichte van het geven van een placebo. In dit voorbeeld moet je dus 1000 mensen vaccineren om 9 ziekte gevallen te voorkomen, dus een absolute effectiviteit van 0,9%. Dat klinkt als een waardeloos vaccin. Daarom kan je in dit voorbeeld ook beter niet de ARR waarde geven, maar de Relatieve Risico Reductie (RRR), want daarmee kan je namelijk zeggen dat dit vaccin 90% effectief is in het verminderen van ziekte ten opzichte van de niet gevac­ci­neer­de controle groep (want 1 is 90% minder dan 10), en dat klinkt veel beter. De 990 andere mensen tellen niet meer mee in het RRR cijfer, maar die worden wel meegenomen in het ARR cijfer. De 90% effectiviteit van het Pfizer vaccin is uitgedrukt als een Relatieve Risico Reductie (RRR), wat er praktisch op neerkomt dat men 100 mensen moet vaccineren om 1 ziektegeval te voorkomen. Het Pfizer vaccin blijkt dus nog minder effectief te zijn dan de griepvaccins. Over hoe men tot deze goed klinkende indruk­wek­kende doch misleidende cijfers komt schreef Dick Bijl een goede uitleg  (zie MedischContact.nl).
Op de website van de WHO was een afbeelding te zien waarop te zien is dat het effectiviteits percentage inderdaad het verschil is tussen de 1 uit de gevaccineerde groep en de 10 uit de placebo groep  (Zie afbeelding hiernaast).
Ook in gezaghebben medische tijdschriften zoals de Britisch Medical Journal (BMJ) zet men vraagtekens bij deze 90% effectiviteit van o.a. Pfizer en conclu­deert men uit de (via de FDA uitgelekte) onderzoekgegevens eerder een effectiviteit van 19% tot hooguit 29%
 (zie ook: Doq.nlScientificFreedom.dk  en  SebastianRushworth.com)
In het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet geeft men een Absolute Risico Reductie (ARR) effectiviteit van 1,3% voor het AstraZeneca vaccin, 1,2% voor Moderna, 1,2% voor Jansen en slechts 0,84% voor het Pfizer vaccin.
 (Zie: MaryanneDemasi.comTheLancet.comNIH.gov).
De effectiviteit van de bovengenoemde vaccins zijn niet goed door onafhankelijke onderzoekers te controleren aangezien de onderzoeksgegevens pas openbaar gemaakt worden nadat de onderzoeken op z'n vroegst in december 2023 afgerond zijn.  (Zie ook:  Bijl 2021 Blz.53-55, 57Meester Blz.108BMJ.comScientificFreedom.dk  en  TheLancet.com).
Uit een studie gepubliceerd in april 2022 bleek dat de vector-vaccins iets beter werkten dan de mRNA vaccins. De mRNA vaccins bevatten slechts een dood, inactief deeltje van de ziekteverwekker, terwijl bij de vector-vaccins een deel van de ziekteverwekker op een onschuldig virus geplaatst is. Vaccins met verzwakte levende ziekteverwekkers blijken ook hier beter te werken dan vaccins met dode-inactieve ziekteverwekkers. De mRNA vaccins bleken geen meetbare bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfte te hebben, de vector vaccins hadden een Relatieve Risico Reductie van 37%  (zie Bijl 2022 Blz.27-28MaryanneDemasi.com).
Recente onderzoeken wijzen ook uit dat wanneer iemand tegen Corona gevaccineerd is, deze nog steeds anderen kan besmet­ten. Wanneer gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen in aanraking komen met het Corona virus, blijken ze beidde dezelfde hoeveelheid virussen met zich mee te dragen waarmee ze anderen kunnen besmetten. Het voordeel van gevaccineerd zijn is dat het virus een klein beetje sneller (ong.10%) uit het lichaam van iemand die gevaccineerd is verdwijnt, doch zolang men besmet is kan men anderen besmetten. Vaccineren tegen Corona blijkt dus nauwelijks bescherming (rond RRR 90% = ARR 1%) voor jezelf te bieden en al helemaal niet voor anderen.  (Bronnen: Gøtzsche Blz.111-112, 119-121 / NL PDF Blz.14-15, 21-23Rushworth Blz.127-128AAFP.orgBerlingske.dkCDC.govExpress.co.ukGeneesmiddelenBulletin.nlNature.comNIH.gov RTLnieuws.nlRTVDrenthe.nlSMH.com.auTheGuardian.com  en  TheLancet.com)


Dalende effectiviteit van corona vaccins
Het coronavirus muteert waardoor de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd ook nog eens daalt! De effectiviteit van het BioNTech/Pfizer vaccin blijkt 90 dagen na de vaccinatie van RRR 95% naar RRR 64% effec­ti­vi­teit gedaald te zijn. In Israëel begon men al in December 2020 te vaccineren met het BioNTech/Pfizer vaccin en daar is de effectiviteit van dit vaccin gedaald tot zo'n RRR 39%, Israël zit ondanks de hoge vaccinatiegraad nu in de vierde corona-golf.
Ik vondt een interessant grootschalig onderzoek gedaan in Zweden waarbij men 1.684.958 mensen volgde; waarvan een deel niet gevaccineerd en een deel gevaccineerd met het vaccin van Moderna, Pfizer of AstraZeneca. Uit dit onderzoek bleek dat de vaccins de eerste twee maanden een relatieve effectiviteit hadden van 91% met het voorkomen van ziekenhuis opnames en sterfte. Na vier tot zes maanden was dat RRR 74% en na zes maanden was dat RRR 42%, wat redelijk overeenkomt met de gegevens uit Israël hierboven. In het Zweedse onderzoek zag men na zes maanden echter geen verschil meer tussen de gevaccineerde groep en de niet-gevaccineerde groep, zodat je kan concluderen dat deze vaccins maximaal zes maanden enigszins zouden beschermen tegen zieken­huis­opname en sterfte.
Wanneer je deze cijfers rond de effectiviteit van de vaccins uit het stukje hierboven in ogenschouw neemt, lijkt dit niet heel erg verbazingwekkend. Evenals het Influenzavirus blijkt ook dit Coronavirus dusdanig te muteren dat oude vaccinaties minder of niet meer werken tegen de nieuwe varianten, waardoor een nieuwe vaccinatie weer nodig zou zijn, zoals we dat ook bij de vaccinaties tegen Influenza zien. Met de huidige vaccins die hun effectiviteit vrij snel verliezen zullen we het corona virus zeker niet weg kunnen prikken. Dat zal alleen via een natuurlijke immuuniteit geschieden. De corona vaccinaties blijken een nog slechtere bescherming te bieden dan de griep vaccins.
 (Bronnen: BNNVARA.nlCNBC.comHartpatienten.nlHLN.beMedischContact.nlMedRxiv.orgNewScientist.nlOurworldindata.orgSSRN.com (The Lancet)TheHill.comWHO.int Israël)


Groeps-immuniteit
Het massaal vaccineren van de gehele bevolking heeft als doel groeps-immuniteit waardoor het virus zich niet meer kan verspreiden en zal uitsterven, zoals bij de pokken en polio.
Hier was het beleid in België en Nederland uitsluitend op gericht.
In België zien we dat begin oktober 2021 55% van de ziekenhuisbedden en 45% van de IC-bedden bezet zijn door volledig gevaccineerde mensen met complicaties vanwege Covid-19. Later waren de ziekenhuisbedden in België voor 70% bezet door volledig gevaccineerde mensen.  (Zie  Standaard.be  &  VRT.be).
Ook in Nederland zagen we dat in september 2021 al 16% van de mensen op de IC's volledig gevaccineerd waren en dat 25% van de ziekenhuisbedden ingenomen werden door volledig gevac­ci­neerde mensen met complicaties ten gevolge van Covid-19.
Het RIVM verwachtte dat het aantal volledig gevaccineerde mensen dat in het ziekenhuis opgenomen zou moeten worden zou toenemen  (Zie: NU.nl  en  Trouw.nl).
In oktober 2021 bleek het aantal ziekenhuisopnames van volledig gevaccineerde mensen met ernstige complicaties van Covid-19 in Nederland inderdaad opgelopen te zijn tot 44%, eind 2021 was dit al opgelopen tot 63%!  (Zie Mittemeijer Blz.231NOS.nl).
Deze toename van volledig gevaccineerde mensen in het zieken­huis en op de IC's zagen we ook in Israel, waar men al veel eerder met vaccineren begon.
We zien geen afname van het aantal ziektegevallen in relatie met de vaccinaties, zoals we dat wel zagen bij de vaccinaties tegen de pokken en mazelen. De corona-vaccinaties blijken inderdaad weinig te doen, laat staan dat groeps-immuniteit via vaccineren haalbaar zou zijn. Het proberen bereiken van groeps-immuniteit voor corona door middel van massa-vaccinatie blijkt dus vooralsnog een verspilling van middelen en geld.
 (Bronnen: Boin Blz.105BNNVARA.nlBNR.nlExpress.co.ukMedischContact.nlNature.com Herd immunityNature.com Seasonal infectionNewScientist.nl  en  SMH.com.au)


Conclussie
We begonnen dit artikeltje met enkele zeer effectieve vaccins tegen o.a. de pokken en de mazelen, vaccins die deze ziekten praktisch van de aardbodem hebben doen verdwijnen of kunnen doen verdwijnen. Kenmerken van deze vaccins zijn dat het verzwakte, levende virussen bevat. Wanneer je een vaccin geeft met alleen een dood inactief virus zie je veel minder goede resultaten. Een combinatie van eerst een vaccin met een dood inactief virus dat later gevolgd wordt door een vaccin met een verzwakt levend virus blijkt veel beter te werken. Bij griep vaccinaties gaat het meestal op dode inactieve virussen en bij de corona mRNA-vaccins nog maar om een dood inactief fragment van het ziekte­ver­wek­kende virus. Bovendien zijn griep- en corona virussen veranderlijk waardoor het vaccin te veel kan verschillen van de actuele virus variant waardoor de effectieve bescherming nog minder is. Vooralsnog bestaan er helaas dus nog geen effectieve vaccins tegen de griep en tegen corona.

Martin Roek

Terug

Gebruikte bronnen
Bij de bovenstaande onderwerpen staan linken naar de gebruikte bronnen. Hieronder een toelichting wat dit voor organisaties zijn:
 • ACPjournals: American College of Physicians, invloedrijk medisch tijdschrift.
 • BMJ.com: The Britisch Medical Journal is een van de oudste medische tijdschriften waarin gerenommeerd en peer-reviewed onderzoek naar geneeskundige onderwerpen wordt gepubliceerd.
 • CDC.gov: Centers for Disease Control and Prevention, overheidsinstelling in de Verenigde Staten dat zich bezighoud met het opsporen en voorkomen van ziekten.
 • Cochrane Inst.: invloedrijk instituut gericht op het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijk medisch onderzoek.
 • Geneesmiddelen Bulletin: Tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Dick Bijl was vanaf 1995 redacteur en vanaf 2005 t/m 2017 hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin.
 • Influenzastichting.nl: Stichting gefinancierd door de farmaceutische industrie (door Mylan, Sanofi, Seqirus en GlaxoSmithKline) die o.a. griepvaccins produceren. Vanzelfsprekend zul je hier dan ook geen kritsche geluiden tegenkomen rond de griepvaccins; het enige doel van de stichting is het promoten van de griepprik voor hun sponsors.
 • NEJM - New England Journal of Medicine: Een van de invloedrijkste en meest gerespecteerde medische tijdschriften in de wereld, even belangrijk voor de interne geneeskunde als Nature en Science voor de algemene wetenschappen. Samen met het British Medical Journal (BMJ), The Lancet, het Canadian Medical Association Journal, het Journal of the American Medical Association en de Annals of Internal Medicine vormt het een kern van de zes meest toonaangevende medische tijdschriften in de wereld.
 • De Nieuwe Wereld: De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met centrum Ethos aan de VU en de Filosofische School Nederland. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek. Website: www.DeNieuweWereld.TV
 • NIH.gov: National Institutes of Health, overheidsinstelling in de Verenigde Staten toegelegd op Medisch Onderzoek.
 • ResearchGate: Social Netwerk voor wetenschappers om informatie en onderzoeken met elkaar te delen.
 • RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlandse overheidsinstelling gericht op volksgezondheid en een veilig leefmilieu.
 • The Lancet: The Lancet is een Brits, peerreviewed medisch tijdschrift, dat wekelijks wordt uitgebracht door de Lancet Publishing Group. Het ontleent zijn naam aan het lancet, een chirurgisch mesje (scalpel). The Lancet wordt door veel medische wetenschappers beschouwd als een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.
 • Institute for Scientific Freedom: opgericht door de Deense Professor Peter Gøtzsche. Gøtzsche was een van de mede oprichters van de Cochrane Collaboration in 1993 en werd in 2017 gekozen als medelid van het bestuur van het hierboven besproken Cochrane Instituut. Wegens zijn kritiek op belangenverstrengeling binnen het Cochrane Instituut werd hij hier in 2018 uitgezet, waarna nog vier bestuursleden hun lidmaatschap opzegden en het instituut inter­na­tio­naal veel kritiek over deze gang van zaken kreeg  (Zie  ISDBweb.org  en  MaryanneDemasi.com). Gøtzsche starte in 2019 het Institute for Scientific Freedom als onafhankelijke tegenhanger, het instituut is gericht op onafhankelijk wetenschappelijk medisch onderzoek.Directe link naar deze pagina:

Kennemerland.net/vaccinaties.phpKind met mazelen

Peter C. GøtzscheMartin BlaserProf. Peter Aaby
www.Bandim.orgDe griep

en de zoektocht naar een vaccin

Griep

Geschiedenis van de griep vanaf de Spaanse Griep van 1918, de Aziatische griep van 1957, de Hongkong griep van 1968, de Varkensgriep van 1976, de Mexicaanse griep van 2009 tot aan de laatste griepgolven van 2015 en 2018 en de zoektocht naar een medicijn; een virusremmer en een vaccin.

Lees verderAanbevolen boekPeter GøtzscheRedactie Dick BijlRedactie Dick BijlSebastian Rushworth2  is  80%  minder dan  10 mensen.
De  990 andere mensen tellen niet
mee bij het RRR cijfer.  Afb: WHO.int

Gingen bij het pokken en mazelen vaccin
het aantal ziektegevallen omlaag, bij het
corona vaccin was dat alleen de effectiviteit

www.ScientificFreedom.dk


333